19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie z Barbarą i Tomaszem Pac właścicielami Pacowej Chaty

7 marca 2014 roku Biblioteka Publiczna w Mońkach zaprosiła mieszkańców Moniek do Monieckiego Ośrodka Kultury na spotkanie z właścicielami Pacowej Chaty w Krypnie (powiat moniecki). W jej ramach działa wioska tematyczna Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki, gospodarstwo agroturystyczne oraz muzeum historyczno-etnograficzne mieszczące się w starej chacie - umieszczone w 2013 roku na liście Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako muzeum w organizacji. Przedmioty zgromadzone w Pacowej Chacie oraz atmosfera i smaki regionalnej kuchni przenoszą odwiedzających ją w czasy

Barbara i Tomasz Pac przybyli na spotkanie w strojach szlacheckich. Na początku zaprosili publiczność do wspólnego zatańczenia historycznego tańca angielskiego z XVI w. Następnie, posiłkując się prezentacją komputerową, opowiedzieli o idei wiosek tematycznych oraz o swojej działalności historyczno-edukacyjno-rozrywkowej. Zademonstrowali poszczególne elementy ubioru szlachcianki i szlachcica. Pan Tomasz zaprezentował mennicę ręczną będącą wyposażeniem Pacowej Chaty. Opowiedział też historię kilku eksponatów muzealnych z własnych zbiorów.

Spotkanie z Barbarą i Tomaszem Pac było interesującą lekcją przedsiębiorczości i historii. Zakończyło się ono francuskim tańcem ludowym z XVII w., podziękowaniami oraz indywidualnymi rozmowami publiczności z naszymi gośćmi.

Więcej informacji na temat działalności wioski tematycznej Pacowa Chata prezentuje jej strona internetowa umieszczona pod adresem:
www.pacowa-chata.pl.

Było to czwarte (ostatnie) spotkanie zorganizowane w ramach projektu pn. "Klucz przedsiębiorczości", realizowanego od początku października tego roku przez Fundację na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Mońkach.

Barbara Kuprel
Strona główna