19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Bibliotekarz Roku

17 maja 2011 roku Zarząd Okręgu Podlaskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał Barbarze Kuprel - kier. Oddziału dla Dzieci i Młodzieży honorowy tytuł Bibliotekarza Roku województwa podlaskiego.Strona główna