19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Zajęcia biblioteczne
"Wiedzieć mi się godzi, z czego chleb się rodzi"


W latach 2012-2013 Oddział dla Dzieci i Młodzieży zaprosił grupy przedszkolne oraz klasy I - III ze szkół podstawowych na zajęcia: "Wiedzieć mi się godzi, z czego chleb się rodzi". Zajęcia, wspomaganych prezentacją komputerową autorstwa B. Kuprel, miały na celu:

Dzieci uczestnicząc w zajęciach zdobyły wiedzę o historii chleba i etapach jego wytwarzania oraz o roli jaką w tym procesie pełnią ludzie pracujący w takich zawodach jak: rolnik, młynarz, piekarz. Dowiedziały się, że dawniej chleb otaczany był szczególnym szacunkiem i czcią. Poznały też przysłowia i wiersze o chlebie.

W zajęciach uczestniczyło 14 grup dzieci.Barbara Kuprel
Strona główna