19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Podziękowanie


Oddział Dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach

serdecznie dziękuje

Panu doc. dr hab. KRZYSZTOFOWI JANOWI WOJCIECHOWSKIEMU

za nieodpłatne przekazanie naszej bibliotece w dniu 9 stycznia 2012 roku
starodruków oraz książek wydanych po 1800 roku.


Pozycje te wzbogaciły i uatrakcyjniły biblioteczne zbiory. Prezentują one twórczość graficzną, literacką, w dawnych wiekach. Są też przykładem działalności edytorskiej w minionych stuleciach. Książki z dawnych epok będą eksponowane na wystawach tematycznych i udostępniane czytelnikom na miejscu (w czytelni Oddziału). Będą też wykorzystywane w działaniach edukacyjnych naszej biblioteki (na przykład podczas prowadzenia lekcji bibliotecznych na temat dziejów książki).

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum (nie tylko z Moniek) na lekcje biblioteczne pod nazwą "Historia postaci książki". W czasie zajęć uczniowie poznają książki w postaci glinianej tabliczki, papirusowego zwoju, tabliczki woskowej. Dowiedzą się co to jest manuskrypt, inkunabuł i starodruk. Zapoznają się z publikacjami w systemie Braille'a oraz z różnymi formami książki współczesnej. Zapraszamy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - tel. 85 716 2743 (prosić Oddział).

Zachęcamy do zapoznania się z krótką informacją dotyczącą działalności Darczyńcy oraz ze skanami stron tytułowych darowanych publikacji.

Doc. dr hab. Krzysztof Jan WOJCIECHOWSKI
lekarz weterynarii, mikrobiolog i wirusolog, historyk nauki, pisarz e-mail: krisjwojciechowski@gmail.com


Starodruki - (książki wydane od 1500 roku do końca grudnia 1800 roku). Nasza biblioteka posiada starodruki wydane w latach 1715 - 1800.

  
Rok wydania 1724   Rok wydania 1728
Rok wydania 1731    Rok wydania 1731
Rok wydania 1734    Rok wydania 1738
Rok wydania 1751    Rok wydania 1752
Rok wydania 1786    Rok wydania 1790
Rok wydania 1800    Rok wydania 1800
Rok wydania 1800
Książki wydane w latach 1805 - 1889


Rok wydania 1805    Rok wydania 1807
Rok wydania 1814    Rok wydania 1820
Rok wydania 1821    Rok wydania 1822
Rok wydania 1825    Rok wydania 1826
Rok wydania 1827    Rok wydania 1851   
Rok wydania 1889


Barbara Kuprel
Strona główna