19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Noc Bibliotek w Dolistowie

8 czerwca 2018 roku, wraz z p. Barbarą Pac z Wioski Tematycznej Pacowa Chata - Przysiółek Szlachecki w Krypnie, miałam przyjemność prowadzić zajęcia edukacyjno-warsztatowe pod nazwą „Damy i rycerze” w ramach Nocy Bibliotek – zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Dolistowie. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się kim byli, co robili i gdzie mieszkali rycerze oraz damy dworu, poznali kodeks rycerski, uczestniczyli w zabawie „Pasowanie na rycerza”, poznali fabułę baśni Wiery Badalskiej pod tytułem „Przepraszam, smoku”. Chętne dzieci mogły wykonać kolorowe bransoletki ze sznurka oraz przymierzyć strój damy dworu lub rycerza. Poza tym uczniowie zostali poinformowani o tym, że w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach znajdują się książki o paziach i rycerzach.

Zajęcia wspomagane były prezentacją komputerową oraz odtworzonymi ubiorami, przedmiotami codziennego użytku, zabawkami, bronią i oporządzeniem rycerskim.

Na zakończenie spotkania otrzymałyśmy piękne podziękowania oraz kwiaty wykonane przez uczniów.
Barbara Kuprel

Strona główna