19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Czy znasz "Dwie Dorotki" ?

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, w listopadzie oraz w grugniu 2014 roku, prowadzone były m.in. zajęcia pod tytułem Czy znasz "Dwie Dorotki?". Ich głównym adresatem były klasy pierwsze ze szkół podstawowych, ale mogły w nich uczestniczyć również inne grupy wiekowe. Zajęcia miały na celu popularyzację twórczości Janiny Porazińskiej, kształtowanie właściwych postaw dzieci oraz zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Przed wizytą w bibliotece panie nauczycielki przeczytały głośno swoim uczniom baśń autorstwa Janiny Porazińskiej pod tytułem "Dwie Dorotki", która opowiada o dwóch siostrach, o Dorotce dobrej i pracowitej oraz o Dorotce złej i leniwej, a także o nagrodzie, jaką każda z nich otrzymała za swoje postępowanie.

W bibliotece dzieci uczestniczyły w rozmowie kierowanej na temat fabuły baśni oraz usposobienia obu Dorotek. Podjęły też próbę oceny zachowania bohaterek baśni. Doszły do wniosku, że w baśni dobro zostało nagrodzone, a zło ukarane. Następnie uczniowie rozwiązali test rysunkowy sprawdzający zrozumienie przez nich fabuły baśni. Później dziewczynki szukały zielonej skrzynki. Znalazła ją dobra Dorotka, która swoje skarby rozdała innym dzieciom. Jej decyzja została nagrodzona książką. Zajęcia zakończyły się wspólnym tańcem przypominającym weselny taniec dobrej Dorotki z Kowalczykiem.

W zajęciach uczestniczyło 7 grup dzieci.

Barbara Kuprel

Strona główna