19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Zajęcia biblioteczne w Szkole Podstawowej w Downarach

W dniu 6 listopada 2017 roku, jako reprezentantka Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, przeprowadziłam zajęcia pod nazwą "Czy znasz dwie Dorotki?" w Szkole Podstawowej w Downarach, w których uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III. Zajęcia miały na celu popularyzację twórczości Janiny Porazińskiej, kształtowanie właściwych postaw dzieci oraz zachęcenie ich do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Przed zajęciami panie nauczycielki przeczytały głośno swoim uczniom baśń autorstwa Janiny Porazińskiej pod tytułem "Dwie Dorotki", która opowiada o dwóch siostrach, o Dorotce dobrej i pracowitej oraz o Dorotce złej i leniwej.

Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w rozmowie kierowanej na temat fabuły baśni oraz usposobienia obu Dorotek. Podjęły też próbę oceny zachowania bohaterek baśni. Ich zdaniem w baśni dobro zostało nagrodzone, a zło ukarane. Następnie uczniowie rozwiązali test rysunkowy sprawdzający ich znajomość fabuły baśni. Na zakończenie zajęć dziewczynki szukały zielonej skrzynki. Znalazła ją "dobra Dorotka", która swoje skarby (cukierki) rozdała innym dzieciom. Jej decyzja została nagrodzona książką.

Strona główna