19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Edukacja z Internetem TP


W dniach od 14.05.2008 do 3.06.2008 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży prowadzone były lekcje na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie w ramach wolontariackiego programu "Edukacja z Internetem TP" realizowanego przez Fundację Grupy TP, który powstał przy współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, wieloletnim partnerem Fundacji Grupy TP w działaniach na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Zajęcia prowadzone były w oparciu o scenariusz i materiały dydaktyczne przekazane Bibliotece przez Grupę TP. Uczestniczyły w nich uczniowie klas I-IV ze szkół podstawowych w Mońkach - zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Lekcje propagowały bezpieczne korzystanie z Sieci przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod: konkursów, kolorowanek i innych form edukacji poprzez zabawę. Zasadniczym elementem zajęć jest kreskówka pt. "Sieciaki" przekazująca dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Sieci.

Przeprowadziłam 20 lekcji, w których uczestniczyło ok. 450 uczniów. Każda lekcja trwała 90 minut.


Zainteresowanie (uczniów i nauczycieli) lekcjami było bardzo duże. Zajęcia przebiegały w atmosferze zaciekawienia. Dzieci ze wszystkich grup klasowych aktywnie w nich uczestniczyły, chętnie wypowiadały się i deklarowały gotowość do ponownego udziału w zajęciach.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie realizowane było przy współpracy z wolontariuszem Grupy TP p. Andrzejem Grzegorczykiem.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie nam multimedialnego projektora.

Uczniowie klasy III "A" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach, zainteresowani bezpiecznym korzystaniem z Internetu, przygotowali, pod kierunkiem wychowawczyni p. Barbary Adamczyk, humorystyczne przedstawienie pod tytułem "Czerwony Kapturek szuka księcia", które uczy, że znajomości poprzez Internet trzeba zawierać ostrożnie.

W dniu 11 czerwca 2008 roku o godz. 1700 klasa III "A" (wraz z wychowawczynią oraz Biblioteka Publiczną w Mońkach) zorganizowała w Monieckim Ośrodku Kultury wieczór pod nazwą "Bezpieczny Internet".

Program imprezy był następujący:

Swoje przedstawienie uczniowie zadedykowali:

jako wyraz ich wdzięczności za umożliwienie im udziału w lekcjach "Edukacja z Internetem TP".Barbara Kuprel
Strona główna