19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z Ewą Ostrowską


26 marca 2010 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży ponownie gościła Pani Ewa Ostrowska - znana polska autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. tym razem spotkała się z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia "Przedszkolaki w bibliotece" oraz ich rodzicami i z uczniami klasy I "B" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach.

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały barwnych opowieści pisarki. Chętnie włączały się do dyskusji z nią. Na zakończenie spotkania były kwiaty i podziękowania.


Pierwszoklasiści wręczyli Pani Ewie Ostrowskiej ilustrację wykonaną przez Edytkę Okulską do jednej z książek napisanych przez naszego gościa. Dzieci dziękowały Autorce za wspólną "podróż" w krainę życzliwości i mądrości oraz za książki "Z supełkiem", które pomagają im odnaleźć się w trudnych sytuacjach.

Wszyscy uczniowie klasy I "B" ustawili sie po autograf z książkami napisanymi przez Ewę Ostrowską, które im zakupiła ich wychowawczyni Pani Ewa Konopka.

Barbara Kuprel
Strona główna