19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

X Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

29 maja 2012 roku Barbara Kuprel (kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach) przeprowadziła warsztaty skierowane do uczestników imprezy pod nazwą "Jak zachęcać dzieci do czytania?" zorganizowanej w ramach X Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku Więcej...Strona główna