19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Eliminacje konkursu recytatorskiego
pod nazwą "Figle i psoty Marii Konopnickiej"


25 listopada 2010 roku 45 uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mońkach uczestniczyło w eliminacjach konkursu recytatorskiego pod hasłem "Figle i psoty Marii Konopnickiej". Konkurs został zorganizowany przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach w celu upamiętnienia 100. rocznicy śmierci Marii Konopnickiej (przypadającej w dniu 8 października 2010 roku), zainteresowania dzieci pięknem i wartościami utworów poetyckich Autorki oraz rozwijania recytatorskich zdolności dzieci.

Recytacje uczniów oceniła Komisja Konkursowa w składzie: Pani Wiesława Filipkowska - dyrektor Biblioteki Publicznej w Mońkach; Pani Katarzyna Grzegorczyk - pracownik wypożyczalni dla dorosłych BP w Mońkach oraz Pani Marta Sobolewska - kierownik Filii Bibliotecznej w Boguszewie.

Komisja oceniła recytacje w trzech grupach wiekowych ( Grupa I - uczniowie klas I; Grupa II - uczniowie klas II; Grupa III - uczniowie klas III).

Każde nagrodzone dziecko otrzymało nagrodę książkową (bogato ilustrowaną książkę Marii Konopnickiej pod tytułem "O krasnoludkach i o sierotce Marysi") oraz pamiątkowy dyplom. Pozostałym uczestnikom konkursu wręczono dyplomy za udział w konkursie oraz kolorowe książeczki zawierające wiersze Marii Konopnickiej.

Podczas obrad Komisji uczestnicy konkursu oraz ich rodzice i nauczyciele obejrzeli:

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Monkach serdecznie dziękuje nauczycielom ze szkół podstawowych w Mońkach za popularyzację konkursu wśród uczniów.

Monieckiemu Ośrodkowi Kultury dziękujemy za użyczenie nam sali oraz za techniczną pomoc.Barbara Kuprel
Strona główna