19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Podczas VII Forum SBP zorganizowanego w dniach 2-3 września 2011 r. w Kiekrzu przez Zarząd Główny i Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Barbara Kuprel - kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach otrzymała nagrodę Bibliotekarz Roku 2010.