19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie z bajarką pod nazwą;
"Galeonem przez morza i oceany"

10 maja 2018 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił dzieci z Przedszkola w Mońkach oraz dzieci z Przedszkola „Bajeczka” w Mońkach na spotkanie z bajarką pod nazwą „Galeonem przez morza i oceany”. O morskich przygodach opowiadała przedszkolakom p. Edyta Poskrobko – pasjonatka baśni z Białegostoku, która od najmłodszych lat lubiła zbierać i opowiadać baśnie. Obecnie opowiada je w ramach projektu "Galeony baśni”

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.

Barbara Kuprel

Strona główna