19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem Goleckim oraz promocja jego najnowszej książki "Po śladach, po słowach"


26 lutego 2009 roku gośćmi Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach byli ks. Tadeusz Golecki (poeta i tłumacz)oraz Waldemar Smaszcz (historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz). Na spotkanie zorganizowane w sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury przybyło wielu mieszkańców Moniek oraz pobliskich miejscowości. Wśród nich byli przyjaciele i znajomi poety, nauczyciele monieckiego liceum - pamiętający księdza z czasów, gdy był jeszcze ich uczniem oraz młodzież i wielu innych miłośników poezji.

Spotkanie rozpoczęło się występem gimnazjalistów, którzy przedstawili montaż poetycki "Po śladach, po słowach" - według scenariusza oprac. przez Barbarę Kuprel, przygotowany pod kierunkiem Marzeny Paleckiej i Lidii Małgorzaty Kraszewskiej. Uczniowie zaprezentowali publiczności krótki rys biograficzny ks. Tadeusza Goleckiego oraz kilka wierszy pochodzących z jego najnowszego tomiku poetyckiego pod tytułem "Po śladach, po słowach", będącego zbiorem osobistych wierszy zapraszających do wędrówki po śladach jego dzieciństwa i po Słowach Bożych, które poeta czyta każdego dnia. Gimnazjaliści zachwycili słuchaczy swoją słowną i muzyczną interpretacją utworów. Ich występ został nagrodzony gromkimi brawami oraz słowami uznania, które do nich skierował Waldemar Smaszcz.

Następnie Waldemar Smaszcz, mistrz pięknego słowa, dał lekcję doskonałej erudycji opowiadając niezwykle barwnie i interesująco o powrotach w słowie poetyckim ks. Tadeusza Goleckiego. Jego wypowiedź była przeplatana rozmową z poetą oraz autorską prezentacją wierszy.


Moniecka publiczność była zauroczona recytacją wierszy w wykonaniu Waldemara Smaszcza i ks. Tadeusza Goleckiego. Na twarzach widzów malowała się refleksja i zaduma wywołana pięknymi i mądrymi strofami.


POWROTY

Święty horyzoncie dzieciństwa
ścielesz się przyjaźnie
na łąkach pamięci.
Zlatują się
motyle wyobraźni,
obłoki dobrych natchnień,
zasuszone echo,
skrzydła rzęs zdziwionych,
potulne obrazy,
światłocienie marzeń,
spełnione pejzaże,
w dzień kolejnego powrotu.

(Tadeusz Golecki z tomiku "Po śladach, po słowach")* * *

Po słowach Twoich,
jak po kładce,
przechodzę w codzienność
pełną nadziei,
w autentyzm przypowieści,
w nieustanne spełnianie się
Twojej woli.
Białą laską sumienia
wystukuję przeszkody
na bruku godzin i zdarzeń,
na codziennych rozstajach.

W dali cicho
przyzywa mnie Twój GŁOS!

(Tadeusz Golecki z tomiku "Po śladach, po słowach")

Na zakończenie spotkania publiczność mogła skorzystać z przywileju zadania pytania naszym gościom oraz z możliwości zakupu najnowszego tomiku ks. Tadeusza Goleckiego i uzyskania jego autografu.


Spotkanie przebiegało w miłej i uroczystej atmosferze.

Serdecznie dziękuję uczniom Gimnazjum w Mońkach za ich aktywny udział w spotkaniu. Paniom polonistkom Marzenie Paleckiej i Lidii Małgorzacie Kraszewskiej dziękuję za współpracę w zakresie popularyzacji literatury regionalnej wśród monieckiej społeczności. Pani Katarzynie Grzegorczyk dziekuję za pomoc w organizacji spotkania.

Barbara Kuprel
Strona główna