19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Goście Oddziału dla Dzieci i Młodzieży
w Mońkach w latach 1969 - 2019Strona główna