19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Rys historyczny Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Mońkach


Oddział dla Dzieci i Młodzieży został utworzony 1 stycznia 1969 roku przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mońkach, która mieściła się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Strażackiej 1. Do tego okresu młodzi czytelnicy wypożyczali książki z księgozbioru ogólnego PiMBP w Mońkach. W pierwszym roku funkcjonowania posiadał 728 woluminów księgozbioru.

Nowoutworzony Oddział do swojej dyspozycji otrzymał jedno pomieszczenie, w którym została zorganizowana wypożyczalnia oraz stanowiska do korzystania z księgozbioru informacyjnego na miejscu. Kierownikiem Oddziału została Pani Irena Czuma, dotychczasowa pracownica wypożyczalni dla dorosłych, która pełniła tę funkcję do dnia 31 lipca 1980 roku.

Od początku swego istnienia Oddział prowadził działania upowszechniające książkę i czytelnictwo m.in.:wieczory baśni, godziny głośnego czytania, teatrzyk kukiełkowy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Nawiązał też ścisłą współpracę ze Szkołą Podstawową nr 2 w Mońkach oraz z Domem Kultury w Mońkach. Włączał się do obchodów świąt państwowych i rocznic literackich. Organizował zajęcia kulturalno-oświatowe w okresie ferii zimowych i wakacji. Młodzi czytelnicy Oddziału zapraszani byli do udziału w konkursach: ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych. Od 1974 roku przy Oddziale zostało utworzone "Koło Miłośników Książki".

W kwietniu 1985 roku Biblioteka Publiczna w Mońkach została przeniesiona do nowego lokalu przy ul. Białostockiej 25. Oddział otrzymał dwa pomieszczenia, w których utworzono wypożyczalnię książek oraz czytelnię książek i czasopism. Kierownikiem Oddziału została Pani Halina Mieczkowska.

W roku 1986 została przeprowadzona modernizacja lokalu. Wypożyczalnię i czytelnię wyposażono w nowe meble.


  


1 stycznia 1987 roku, jako stałą formę pracy, wprowadzono KONKURS MIESIĄCA, który organizowany jest do dnia dzisiejszego.

22 grudnia 1994 roku nastąpiła zmiana kierownika Oddziału. Pani Halina Mieczkowska odeszła na emeryturę. Funkcję kierownika Oddziału zaczęła pełnić Pani Barbara Kuprel.

W 1995 roku został przeprowadzony remont pomieszczeń Oddziału. Poza tym meble w wypożyczalni przemalowano na kolor niebieski, a w czytelni na kolor różowy.

  

Zniszczony parkiet przykryto nową wykładziną.

W 1996 roku zakupiono komputerdo wypożyczalni Oddziału. Rozpoczęto proces komputeryzacji biblioteki. Utworzono własne elektroniczne bazy danych: W I kwartale 1997 roku rozpoczęto zapisywanie wypożyczonych książek przy użyciu komputera.W lutym 1998 roku do zbiorów Oddziału wprowadzono multimedia. W czytelni Oddziału zorganizowano multimedialne stanowisko komputerowe dla czytelników.


Mając na uwadze nowe preferencje dzieci i młodzieży w doborze źródeł wiedzy i informacji rozpoczęto gromadzenie multimedialnych baz danych na CD-ROM - ach. W dniach 4 - 15 maja 1998 roku w Oddziale prezentowane były możliwości Internetu. Akcję pod nazwą "INTERNET W BIBLIOTECE" przeprowadzono dzięki współpracy z Telekomunikacją Polską SA w Mońkach. Zorganizowano 27 prezentacji dla grup ze szkół w Mońkach oraz 20 prezentacji dla osób indywidualnych.

W 1999 roku wprowadzono nową stałą formę pracy pod nazwą "PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE", która jest nadal organizowana.

W marcu 2002 roku Oddział uzyskał dostęp do Internetu.

W 2004 roku rozpoczęto prowadzenie witryny internetowej Oddziału dla Dzieci i Młodzieży autorstwa Barbary Kuprel.

W 2005 roku Biblioteka rozpoczęła działalność wydawniczą. Opublikowała: Podczas wakacji 2007 roku został przeprowadzony remont w wypożyczalini Oddziału dla Dzieci i Młodzieży: malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie parkietu.

W październiku 2008 roku został przeprowadzony remont budynku, w którym mieści się Biblioteka Publiczna w Mońkach. Wykonano termoizolację budynku wraz z nową elewacją. W ramach remontu zlikwidowano odrębne wejścia z zewnątrz do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz do biblioteki dla dorosłych.

W październiku 2008 roku został przeprowadzony remont budynku, w którym mieści się Biblioteka Publiczna w Mońkach. Wykonano termoizolację budynku wraz z nową elewacją. W ramach remontu zlikwidowano odrębne wejścia z zewnątrz do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz do biblioteki dla dorosłych. Dzięki temu zwiększyła się powierzchnia czytelni. Obecnie głównym wejściem do budynku wchodzi się do pomieszczenia, które jest wspólnym holem dla: Monieckiego Ośrodka Kultury, biblioteki dla dorosłych i Oddziału dla Dzieci. Poza tym w czytelni Oddziału zostały pomalowane ściany.


W dniach 11-13 marca 2009 roku Barbara Kuprel - kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach uczestniczyła w IX Kongresie Hiszpańskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (ISKO) w Walencji.

W lipcu 2009 roku zostały zakupione nowe regały o raz biurka do czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży BP w Mokach.
19 lutego 2010 odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Z apetytem na świat". W ramach cyklu zorganizowano 12 spotkań. Ostatnie spotkanie odbyło się 24 maja 2011 roku. Bohaterami spotkań byli: Barbara Mydlak, Ewa Konopka, dr hab. Ewa Katarzyna Citko, Celina Wierzbicka, Izydor Łobacz, Agnieszka Wędołowska, Jacek Lech Komuda, Łukasz Sikorski, Robert Makuła, Mariusz Oszczapiński, dr Małgorzata Iwanowicz.

17 maja 2011 roku Zarząd Okręgu Podlaskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał Barbarze Kuprel - kier. Oddziału dla Dzieci i Młodzieży honorowy tytuł Bibliotekarza Roku województwa podlaskiego.


17 maja 2011 roku Jan Leończuk dyrektor Książnicy Podlaskiej w Białymstoku wręczył Barbarze Kuprel - kier. Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Dyplom Honorowy Srebrnej Róży.


Podczas VII Forum SBP zorganizowanego w dniach 2-3 września 2011 r. w Kiekrzu przez Zarząd Główny i Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Barbara Kuprel - kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach otrzymała nagrodę Bibliotekarz Roku 2010.

14 października 2011, podczas uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Barbara Kuprel - kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Monkach otrzymała z rąk Kuratora Oświaty w Białymstoku, za szczególne zasługi dla oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.

11 grudnia 2014 roku, zorganizował dwudzieste pierwsze i jednocześnie ostatnie spotkanie z cyklu "Z apetytem na świat". Jego gośćmi byli Agnieszka Stankiewicz-Kierus (Prawnik z wykształcenia, redaktor naczelny wydawnictwo ILLUMINATIO.) oraz Łukasz Kierus (Biolog z wykształcenia, właściciel sklepów internetowych - księgarni oraz sklepu medycyny naturalnej.), którzy wspólnie zwiedzili między innymi: Indie, Indonezję, Malezję, Meksyk, Brunei, Egipt, Tajlandię, Kambodżę, Filipiny.

Od poczatku 2014 roku w Bibliotece Publicznej w Mońkach funkcjonuje system MAK+ (MakPlus). Jest to elektroniczny, zintegrowany systemem bibliotecznym, stworzony i rozwijany przez Instytut Książki. Umożliwia on tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Czytelnicy otrzymali nowe karty biblioteczne:

Rys historyczny Oddziału dla Dzieci i Młodzieży opracowany na podstawie kroniki Oddziału prowadzonej na bieżąco od 1969 roku.

Barbara Kuprel
Strona główna