19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Baba Jaga u dentysty
20 marca 2012 roku przed dziećmi uczestniczącymi w zajęciach "Przedszkolaki w bibliotece" oraz przed ich rodzicami wystąpiła klasa I "B" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach, która zaprezentowała humorystyczną i pouczającą inscenizację pod tytułem "Baba Jaga u dentysty", przygotowaną pod kierunkiem p. Barbary Adamczyk (wychowawcy klasy). W przedstawieniu z elementami profilaktyki nakierowanej na ochronę zdrowia pierwszaki przekonywały swoich młodszych kolegów, że kubek, pasta i ciepła woda pomogą im w dbaniu o czystość zębów. A jeśli będziemy dbać o swoje ząbki, to będą one ładne i zdrowe.

Widzów w sposób szczególny oczarowała, zadziwiła i rozbawiła ekspresyjna i bardzo przekonywująca czarownica, w której rolę wcieliła się Ula Zasłona.


Barbara Kuprel
Strona główna