19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

"Inscenizacja pod tytułem "Bajki zgadywajki" Chin"

25 kwietnia 2018 rok Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił 6 grup dzieci z Przedszkola w Mońkach na bardzo interesującą inscenizację pod tytułem "Bajki zgadywajki" – przygotowaną przez uczniów klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach, pod kierunkiem wychowawczyni pani Ewy Konopka. Przedszkolaki były zachwycone dekoracjami, muzyką, strojami oraz grą młodych „aktorów”. Z ogromnym entuzjazmem oklaskiwali trzecioklasistów, którzy wcielili się w role bohaterów wielu baśni. Na zakończenie wszystkie dzieci z przedszkola otrzymały na pamiątkę kolorowanki tematycznie związane ze znanymi baśniami. Spotkanie upłynęło w atmosferze dziecięcej radości i zaciekawienia.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.

Barbara Kuprel

Strona główna