19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Inscenizacja: "Krasnoludkowo"
22 czerwca 2012 roku przedszkolaki spotkały się z krasnoludkami w czytelni Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach. W rolę krasnoludków wcielili się uczniowie klasy VI b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach, którzy wraz z p. Anetą Kirejczyk (polonistką) przygotowali barwne i wesołe przedstawienie pod tytułem "Krasnoludkowo". Było dużo muzyki, tańca, śpiewu i humorystycznych dialogów. Przedszkolaki z ogromnym zaciekawieniem obserwowały wydarzenia na "scenie" i żywo na nie reagowały
- klaszcząc i śpiewając razem z "aktorami". Na zakończenie szóstoklasiści zaprosili młodsze dzieci do wspólnego tańca, a później wręczyli im lizaki. Spotkanie wprawiło wszystkich w doskonały nastrój. Było ono okazją do integracji czytelników w różnym wieku.


Barbara Kuprel
Strona główna