19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Inscenizacja „Książę szuka żony”

23 lutego 2018 roku Oddział dl Dzieci i Młodzieży zaprosił dzieci z Przedszkola w Mońkach na przedstawienie pod tytułem „Książę szuka żony”, przygotowane pod kierunkiem p. Elżbiety Smółko, przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach (młodych „aktorów” z kółka teatralnego "Marzenie"), którzy pozbyli się tremy i wspaniale wcielali się w swoje role. Zachwycili publiczność pięknymi strojami, grą aktorską i tańcem.

Dziękujemy p. Eli oraz uczniom za zaprezentowanie przedszkolakom inscenizacji, która bardzo się widzom podobała, zaś Monieckiemu Ośrodkowi Kultury dziękujemy za użyczenie nam sali widowiskowej.
Barbara Kuprel

Strona główna