19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Inscenizacja - "Kwiat się śmieje - świat pięknieje"

19 maja 2017 roku, na zaproszenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, uczniowie klasy II "A" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach ponownie zaprezentowali na scenie Monieckiego Ośrodka Kultury inscenizację pod tytułem "Kwiat się śmieje - świat pięknieje" - przygotowaną na podstawie książki białostockiej poetki Joanny Myślińskiej "Kwiaty", pod kierunkiem wychowawczyni pani Izy Zajko-Korniluk, w ramach bibliotecznego cyklu spotkań PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM.

Również i tym razem barwne oraz radosne przedstawienie bardzo podobało się zgromadzonej publiczności, składającej się z uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach z klas: II "A", II "B" oraz III "C".

Na zakończenie Pani Ewa Konopa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Monkach, w imieniu wszystkich widzów, podziękowała występującym dzieciom oraz Pani Izie. Były również podziękowania od organizatora.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.

Barbara Kuprel