19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Piszą poeci wiersze dla dzieci..."Zapraszam do lasu, do boru, w gęstwinę,
gdzie w brzozach, wśród sosen bawi się wciąż echo
i z bliska możemy zobaczyć zwierzynę,
co swoim wyglądem wzbudza wiele śmiechu.
(...)"
Ks. Tadeusz Golecki


29 lutego 2012 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił uczniów młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach na barwne, humorystyczne i pouczające przedstawienie pod tytułem "Las uczy nas" - prezentujące wiersze ks. Tadeusza Goleckiego. Przed uczniami z "dwójki" wystąpiła klasa III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach. Inscenizacja, nagrodzona przez publiczność gromkimi brawami, zaś przez organizatorów drobnymi upominkami, została przygotowana pod kierunkiem p. Ewy Konopka.

Na zakończenie spotkania "młodzi aktorzy" zaprosili widzów do wspólnego śpiewania piosenki "Piszą poeci...", która wprowadziła wszystkich w radosny nastrój.
Serdecznie dziękuję Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej wraz z wyposażeniem.
Barbara Kuprel
Strona główna