19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Nie ma tego złego
3 kwietnia 2012 roku, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, przed dziećmi uczęszczającymi na cykliczne zajęcia pod nazwą "Przedszkolaki w bibliotece" oraz przed ich rodzicami, wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach, którzy zaprezentowali zebranej publiczności inscenizację pod tytułem "Nie ma tego złego". Została ona przygotowana pod kierunkiem polonistki p. Anety Kirejczyk, w ramach zajęć szkolnego koła polonistycznego. Było dużo muzyki, humoru, ekspresji i dyskretnej edukacji czytelniczej. Na zakończenie były owacje na stojąco, słodycze, którymi "aktorzy" obdarowali najmłodszą część publiczności oraz podziękowania i gratulacje dla p. Anety i jej uczniów.
Barbara Kuprel
Strona główna