19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Nie ma tego złego
12 kwietnia 2012 roku ponownie przed czytelnikami (rzeczywistymi i potencjalnymi) Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach, którzy zaprezentowali ponad 120 dzieciom z Przedszkola w Mońkach oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach inscenizację pod tytułem "Nie ma tego złego.." - przygotowaną pod kierunkiem pani Anety Kirejczyk.

Humorystyczne, pomysłowo przygotowane przedstawienie z dużą dawką muzyki i ekspresji bardzo się dzieciom podobało. Świadczyły o tym ich gromkie brawa na stojąco. Na zakończenie były podziękowania oraz słodycze, które młodzi "aktorzy" otrzymali od organizatorów oraz od widzów.

Serdecznie dziękuję p. Anacie Kirejczyk oraz kołu polonistycznemu ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach za przypomnienie kilku baśni naszym najmłodszym czytelnikom oraz za pobudzenie ich wyobraźni i dostarczenie im dużej porcji radości.
Barbara Kuprel
Strona główna