19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

O tym, jak to z bajkami było21 czerwca 2012 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Monkach zaprosił dwie grupy dzieci z Przedszkola w Mońkach na inscenizację pod tytułem "O tym, jak to z bajkami było" - przygotowaną przez uczniów klas II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach, pod kierunkiem p. Elżbiety Wiszowatej. Barwne i wesołe przedstawienie o bajkach i o postaciach w nich występujących, wprawiło małych widzów w radosny nastrój. Na zakończenie były brawa, podziękowania, słodycze, którymi przedszkolaki obdarowały "aktorów" oraz konkurs z nagrodami.

Uczniowie klasy II c z "jedynki" już po raz drugi zaprezentowali inscenizację o bajkach naszym najmłodszym czytelnikom. Wcześniej była ona prezentowana 19 czerwca - podczas imprezy podsumowującej konkurs na układ taneczny pod nazwą "Mądra rzeka".
Barbara Kuprel
Strona główna