19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Prawa dzieci27 listopada 2012 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Monkach zaprosił uczestników zajęć "PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE" oraz ich rodziców na inscenizację pod tytułem "Prawa dzieci" - przygotowaną przez uczniów klas III "C" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach, pod kierunkiem p. Elżbiety Wiszowatej, w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Dzieci w wieku przedszkolnym z dużym zainteresowaniem i podziwem obejrzały "popisy aktorskie" swoich starszych kolegów i koleżanek. Na zakończenie były brawa, podziękowania oraz słodycze, którymi przedszkolaki obdarowały "aktorów".

Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Hamerskiemu, jednemu z twórców zespołu "ŁEJERY", za udostępnienie nam płyty z podkładem muzycznym do piosenki pod tytułem "Stary Doktor".


Barbara Kuprel
Strona główna