19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Zajęcia dla przedszkolaków - "Jabłuszko"

8 października 2018 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach odbyły się pierwsze zajęcia pod nazwą „Jabłuszko” – tematycznie nawiązujące do obecnej pory roku. Uczestniczyła w nich grupa „6 c” z Przedszkola w Mońkach.

Na początku zajęć, podczas rozmowy kierowanej, dzieci mówiły o charakterystycznych cechach jesieni oraz o jej darach. Wspólnie ustaliły, że jednym z jej darów jest jabłuszko. Następnie próbowały odpowiedzieć na pytania: Do czego służy jabłuszko? Co można zrobić z jabłuszka?

Później wysłuchały głośnego czytania wiersza Jana Brzechwy pod tytułem „Entliczek-pentliczek”. Techniką płaskiego orgiami z koła wykonały papierowe jabłuszka z robaczkami. Na zakończenie zajęć chętne dzieci wypożyczyły książeczki do domu.
Barbara Kuprel

Strona główna