19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Wieczór poetycki: "Wielki poeta małych słów, czyli o księdzu
Janie Twardowskim


18 kwietnia 2007 o godz. 1800 Biblioteka Publiczna w Mońkach oraz Moniecki Ośrodek Kultury zaprosili mońkowian na wieczór poetycki poświęcony pamięci księdza Jana Twardowskiego.

Podczas wieczoru Pani Małgorzata Lidia Kraszewska (polonistka z Gimnazjum w Mońkach), przedstawiła projekt edukacyjny pod nazwą: "Wielki poeta małych słów, czyli o księdzu Janie Twardowskim" zrealizowany w ubiegłym roku. Autorkami projektu były Panie: Małgorzata Lidja Kraszewska i Małgorzata Palecka.

Następnie publiczność, w wielkim skupieniu, obejrzała montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości wybitnego polskiego poety ks. Jana Twardowskiego. Uczniowie, w blasku świec, recytowali Jego wiersze, niektórym z nich nadając formę muzyczną. Cytowali wypowiedzi znanych ludzi o wartości poezji ks. Jana Twardowskiego. Przypomnieli fakty z Jego życia.

Program artystyczny zaprezentowany przez gimnazjalistów dostarczył nam wielu niezapomnianych wzruszeń. Skłonił do refleksji i filozoficznej zadumy. Zachwycił nie tylko treścią, ale i pomysłowością.

Dziękujemy Paniom: Małgorzacie Lidii Kraszewskiej, Marzenie Paleckiej, Elżbiecie Grygo oraz uczniom Gimnazjum w Mońkach za to, że poświęcając swój wolny czas, umożliwili nam obcowanie z optymistyczną twórczością wybitnego polskiego poety ks. Jan Twardowskiego, który pisał prosto i wyraziście, często z humorem, o sprawach najważniejszych dla ludzkiego bytu. Wyrażał zachwyt nad światem, pomagał zrozumieć sens istnienia, dawał nadzieję... Kochał Boga, ludzi i przyrodę. Był Przyjacielem Biedronek. Żył prosto i skromnie. Urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. Zmarł wieczorem 18 stycznia 2006 w Warszawie. Zostanie z nami tak długo, jak długo będziemy czytać Jego utwory.

Na zakończenie spotkania publiczność została zaproszona do obejrzenia wystawy pod nazwą "Piszę to co widzę", prezentującej albumy o życiu i twórczości księdza Jana Twardowskiego - wykonane przez monieckich gimnazjalistów, tomiki poetyckie Jego autorstwa - należące do zbiorów Biblioteki Publicznej w Mońkach, bibeloty - do złudzenia przypominające te, które gromadził Ksiądz-Poeta, oraz zdjęcia różnych przedmiotów z Jego mieszkania.

Barbara Kuprel
Strona główna