19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Joanna Myślińska - białostocka poetka
w Bibliotece Publicznej w Mońkach


23 września 2008 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach gościła Joanna Myślińska - młoda, utalentowana, białostocka poetka, euromaturzystka 2005, studentka III roku politologii, stypendystka Fundacji Kwaśniewskich, urzędu marszałkowskiego i Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej "Widok", która spotkała się z dwiema grupami czytelników.

Spotkanie I
Pierwszą grupę stanowiły dzieci pięcioletnie, które przybyły do biblioteki wraz z rodzicami. W spotkaniu wzięły udział również nauczycielki z Przedszkola z Mońkach, zainteresowane twórczością Joanny Myślińskiej.
Program spotkania:

Na początku pierwszego spotkania przeprowadziłam rozmowę (wywiad) z naszym gościem. Dzieciom uczestniczącym w tym spotkaniu trzeba było dodatkowo wyjaśniać znaczenie niektórych pytań i odpowiedzi. Dzieci z zaciekawieniem słuchały naszej rozmowy, a później wysłuchały wierszy głośno czytanych przez Autorkę. Chętnie zilustrowały wiersz pod tytułem "Kotki trzpiotki".

Spotkanie II
Drugie spotkanie zostało zorganizowane dla klas I, III ze szkół podstawowych w Mońkach.
Program spotkania:

Podczas drugiego spotkania, po powitaniu poetki, uczniowie z poszczególnych klas recytowali jej wiersze. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały naszej rozmowy (wywiadu) oraz głośno czytanych przez autorkę wierszowy. Dzieci nie czuły się onieśmielone. Żywo reagowały na wiersze głośno przez nią czytane. Miały mnóstwo pytań do Autorki. Chciały wiedzieć miedzy innymi:

Uczestnicy drugiego spotkania przygotowali poetce miłą niespodziankę.

Spotkania w monieckiej bibliotece publicznej przebiegały w atmosferze wyjątkowego zaciekawienia i rozbawienia. Joanna Myślińska, emanująca życzliwością i radością, potrafiła nawiązać doskonały kontakt z najmłodszymi czytelnikami. Na zakończenie obydwu spotkań Autorka złożyła swój autograf w wielu książkach nabytych przez czytelników. Otrzymała kwiaty od dzieci i propozycję wykonania wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Dzięki Joannie Myślińskiej i jej wierszom nasi najmłodsi czytelnicy spędzili miłe i niezapomniane chwile. Myślę, że to spotkanie na długo pozostanie w ich wdzięcznej pamięci.Wywiad z Joanną Myślińską
Barbara Kuprel
Strona główna