19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z Joanną Myślińską


28 maja 2009 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży ponownie gościła białostocka poetka Joanna Myślińska - utalentowana, białostocka poetka, laureatka licznych nagród i wyróżnień w regionalnych i ogólnopolskich konkursach literackich.

Program spotkania:Barbara Kuprel
Strona główna