19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z Joanną Myślińską

21 czerwca 2011 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił swoich najmłodszych czytelników (uczestników cyklicznych zajęć, prowadzonych w roku szkolnym 2010/2011 pod nazwą "Przedszkolaki w bibliotece") oraz ich rodziców na spotkanie autorskie z białostocką poetką Joanną Myślińską. Podczas spotkania poetka


Joanna Myślińska urodziła się 1 września 1987 roku w Białymstoku. Ukończyła europeistykę. Wiersze pisze od najmłodszych lat. Swój pierwszy tomik poetycki dla dzieci "Wierszobajki Mateuszka" , dedykowany bratu Mateuszkowi, opublikowała będąc licealistką. W roku 2008 wydała kolejny tomik pod tytułem "Wierszobajki Mateuszka II". Jej wiersze ukazały się w antologiach: "Antologia poezji religijnej" oraz "Podlascy twórcy dzieciom". Obecnie zamierza wydać wiersze o kwiatach oraz kołysanki.Barbara Kuprel
Strona główna