19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

„Muzyka filmowa” - koncert


15 czerwca 2019 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił mieszkańców Moniek na koncert pod nazwą „Muzyka filmowa”. Jego wykonawcą był Timur Slavov - muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista, nauczyciel gry na gitarze w Szkole Muzycznej I stopnia w Mońkach, który do udziału w koncercie zaprosił troje swoich uczniów. Ich gra na gitarze bardzo podobała się publiczności i została nagrodzona przez nią gromkimi brawami. W dalszej części spotkania Timur Slavov zaprezentował instrumentalną interpretację znanych utworów filmowych oraz utwory muzyczne własnego autorstwa. Swoim wstępem oczarował wszystkich zebranych. Oczywiście, nie obeszło się bez bisowania i bez pytań o termin kolejnego jego koncertu.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.


Barbara Kuprel
Strona główna