19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

IX Kongres Hiszpańskiego Oddziału
Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (ISKO)


W dniach 11-13 marca 2009 roku Barbara Kuprel - kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach (wraz trzyosobową grupą wykładowców Uniwersytetu Białostockiego) na zaproszenie prof. Anny Sitarskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uczestniczyła w IX Kongresie Hiszpańskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy (ISKO) w Walencji - pod hasłem: "Nowe perspektywy organizacji i rozpowszechniania wiedzy" (www.iskoix.org/). Wspólnie z dr Zofii Olek-Redlarskiej referowała zagadnienie: "Wiersze dzieciństwa, jako droga ku poznawaniu i umiłowaniu własnego regionu: na przykładzie współpracy poetów z Biblioteką Publiczną w Mońkach".Referat był ściśle związany z następującymi warsztatowymi prezentacjami przygotowanymi przez Barbarę Kuprel:

Nadto, na kongresie zaprezentowano:

Udział przedstawiciela Biblioteki Publicznej w Mońkach oraz przygotowanie materiałów zostało sfinansowane z budżetu Urzędu Miejskiego w Mońkach. Materiały pokonferencyjne dostępne są w Bibliotece Publicznej w Mońkach.Oprac. Barbara Kuprel
Strona główna