19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Konkurs pięknego czytania "A ja właśnie znam Monieckie Baśnie"Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, w dniu 13 maja 2015 roku, zorganizował przesłuchanie czytelników zgłoszonych do konkursu pięknego czytania pod nazwą "A ja właśnie znam Monieckie baśnie".

"Monieckie baśnie" to zbiór wierszy tematycznie związanych z Mońkami, wydanych w 2005 roku przez Bibliotekę Publiczną w Mońkach, pod redakcją Barbary Kuprel (kier. Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Ich autorem jest anatom prof. dr hab. Franciszek Kobryńczuk - poeta z Warszawy, który 10 lat temu przybył do naszego miasta i tak się nim zachwycił, że postanowił opisać wierszem jego piękno.

Konkurs miał na celu: aktywizację czytelniczą dzieci, kształcenie umiejętności pięknego czytania i interpretację tekstu literackiego, uwrażliwianie na piękno poezji, budzenie poczucia tożsamości lokalnej, popularyzowanie wśród uczniów wierszy autorstwa Franciszka Kobryńczuka, zaakcentowanie 50 - lecia nadania praw miejskich Mońkom i 10 rocznicy wydania tomiku poetyckiego pod tytułem "Monieckie baśnie".

W przesłuchaniu uczestniczyło 22 uczniów z klas III - VI szkół podstawowych. Komisja Konkursowa w składzie p. Katarzyna Namojlik (Instruktor MOK), p. Katrzyna Szymanowicz (nauczyciel przedszkola), p. Dorota Mariańska (z wykształcenia dziennikarka) przyznała nagrody następującym osobom:
  1. Weronice Sut
  2. Julii Zalewskiej
  3. Patrykowi Kuc
  4. Martynie Milewskiej
  5. Wiktorii Sulima
  6. Mirelli Milewskiej
  7. Patrycji Janiszewskiej
  8. Julii Szeszko
  9. Maciejowi Grygo
  10. Jakubowi Bogdan

Serdecznie dziękuję paniom nauczycielkom (Ewie Konopka, Alicji Kamińskiej, Alicji Anszczak, Kindze Miłkowskiej, Katarzynie Oszczapińskiej, Agnieszcze Złotnik, Annie Szydłowskiej, Agacie Zub, Bożenie Żak) za popularyzację konkursu wśród uczniów.

Panu Błażejowi Buńkowskiemu dziękuję za techniczną pomoc.

Barbara Kuprel
Strona główna