19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Konkurs na układ taneczny pod nazwą "Mądra rzeka"19 czerwca 2012 roku odbyło się podsumowanie konkursu na układ taneczny pod hasłem "Mądra rzeka" ogłoszonego w maju b.r. przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach. Adresatami konkursu były wszystkie klasy szkół podstawowych w Mońkach. Miał on na celu: popularyzację biblioteki i czytania wśród dzieci, zainteresowanie dzieci twórczością Edyty Zarębskiej, rozwijanie rytmicznych zdolności dzieci oraz ich własnej osobowości i aktywności.

Zadanie uczestników konkursu polegało na opracowaniu przez uczniów jednej klasy układu tanecznego do melodii piosenki "Mądra rzeka"
- (słowa: Edyta Zarębska, Robert Zarębski; muzyka: Robert Zarębski). Można ją pobrać tutaj lub ze strony www.babciagrunia.pl

W związku z tym, że do konkursu zostały zgłoszone tylko dwie drugie klasy Komisja w składzie: p. Celina Wierzbicka (instruktor tańca), p. Katarzyna Namojlik (instruktor teatralny Monieckiego Ośrodka Kultury), p. Małgorzata Pruszyńska - stażysta w Bibliotece Publicznej w Mońkach obejrzała i oceniła układy taneczne jedynie w grupie wiekowej "klasy I-II" i postanowiła przyznać: dwa, równorzędne, pierwsze miejsca klasom: II c SP 1 oraz II c SP 2. Komisja wzięła pod uwagę: elementy układu choreograficznego, dobór rekwizytów i strojów, wykonanie układu tanecznego. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni gromkimi brawami i książkami. Publiczność wraz z Komisją i organizatorami doceniła również ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie układów tanecznych przez wychowawczynie p. Halina Wojtach (SP 2) i p. Elżbieta Wiszowata (SP 1). Były oklaski, gratulacje i kwiaty.

Podczas obrad Komisji publiczność obejrzała inscenizację zachęcającą do czytania książek - pod nazwą "O tym, jak to z bajkami było", pomysłowo przygotowaną przez klasę II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach pod kierunkiem wychowawczyni p. Elżbiety Wiszowatej.

Było to kolejne spotkanie "z książką" przekazujące w zabawowej formie mądre treści. Przebiegało ono w atmosferze rozbawienia i zaciekawienia.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury z użyczenie nam sali wraz z wyposażeniem.

Zachęcam wszystkich do odwiedzenia strony autorki i ilustratorki książek dla dzieci p. Edyty Zarębskiej.
Barbara Kuprel
Strona główna