19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

JANUSZ KORCZAK - przyjaciel dzieci

W 2012 roku mija 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka oraz 100. rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. W związku z tym bieżący rok ustanowiono - decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem Janusza Korczaka.

Janusz Korczak był lekarzem, pedagogiem. Opiekował się dziećmi osieroconymi. One uwielbiały go, on kochał je ponad życie. Stworzył im namiastkę normalnego domu. W 1942 roku towarzyszył dobrowolnie swoim wychowankom w drodze na śmierć w komorze gazowej. Chociaż miał możliwość ucieczki z getta, to jednak świadomie pozostał ze swymi dziećmi - do końca. Prowadził prekursorskie działania w obronie praw dziecka. Apelował do dorosłych, aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka do: sprawiedliwości w życiu, szacunku, przyjaźni i miłości, własności, tajemnicy, samostanowienia, własnego rozwoju.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach - włączając się do obchodów Roku Janusza Korczaka - w marcu i w kwietniu 2012 roku zaprosił grupy przedszkolne na zajęcia biblioteczne pod nazwą "Janusz Korczak - przyjaciel dzieci". Podczas zajęć ( z elementami zabawy, wspomaganych prezentacją komputerową) przedszkolaki dowiedziały się kim był Janusz Korczak. Poznały bohatera jednej z książek autorstwa Janusza Korczaka - Króla Maciusia, który pragnął uszczęśliwić wszystkie dzieci na świecie. Rozmawiały o podstawowych prawach dzieci do: RADOŚCI, ZABAWY, WYRAŻANIA SWOICH UCZUĆ I MYŚLI, MIŁOŚCI, TAJEMNICY, NAUKI, MIESZKANIA, TWORZENIA.

W zajęciach uczestniczyło 10 grup przedszkolaków w wieku 5 - 6 lat oraz 1 klas ze szkoły podstawowej. Dziękuję Paniom nauczycielkom z Przedszkola w Mońkach za współpracę w zakresie organizacji zajęć o Januszu Korczaku.

Na zakończenie zajęć dzieci z poszczególnych grup wypożycztły książki do domu.


Barbara Kuprel
Strona główna