19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Ku pokrzepieniu serc


W 2006 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, w swojej działalności promującej książkę, szczególną uwagę poświęcił twórczości Henryka Sienkiewicza. 5 maja tego roku minęło 160 lat od narodzin pisarza, zaś 18 listopada obchodziliśmy 90. rocznicę jego śmierci. Poza tym rok 2006 - Uchwałą Senatu - ustanowiono Rokiem Języka Polskiego. Uznaliśmy, iż to dobra okazja by zachęcić naszych młodych czytelników do sięgnięcia po książki, pisane piękną polszczyzną - przez pisarza, który urodził się Woli Okrzejskiej na Podlasiu.

W kwietniu i maju biblioteka dziecięca w Mońkach zaprosiła uczniów monieckich szkół podstawowych oraz gimnazjalistów na lekcje biblioteczne na temat: "Henryk Sienkiewicz - życie i twórczość". Zorganizowano 10 lekcji dla ok. 300 uczniów. Prowadząc lekcje posiłkowałam się prezentacją multimedialną, którą przygotowałam na podstawie dostępnej literatury. W czasie zajęć uczniowie poznawali niektóre fakty z życia pisarza - ilustrowane slajdami. Odbyli multimedialną wycieczkę do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, mieszczącego się w dworku zakupionym w 1900r. ( ze składek społeczeństwa) i ofiarowanym pisarzowi z okazji 25-lecia jego pracy twórczej.

Pod koniec roku szkolnego zostałam zaproszona przez szkołę Podstawową Nr 2 w Mońkach na apel poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi. Obejrzałam montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy V "B", pod kierunkiem polonistki - Pani Anety Kirejczyk. Montaż został zrealizowany na podstawie scenariusza 'wyszperanego' w Internecie przez bibliotekarkę - Panią Alicję Kamieńską. Wspólnie z Panią A. Krejczyk postanowiłyśmy zaprezentować montaż szerszej publiczności - w sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury - w dniu 90. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza.

W okresie wrzesień - listopad trwały przygotowania do organizacji wieczoru sienkiewiczowskiego pod nazwą "Ku pokrzepieniu serc".

We wrześniu Oddział dla Dzieci i Młodzieży ogłosił konkurs plastyczny pod nazwą "Sienkiewiczowskie obrazy". Do udziału w konkursie, który miał na celu: popularyzację twórczości Henryka Sienkiewicza wśród uczniów, aktywizację czytelniczą i kulturalną dzieci oraz wyzwolenie ich plastycznej aktywności, zaprosiliśmy uczniów Gimnazjum w Mońkach. Zadanie uczestników polegało na wykonaniu ilustracji, wielkości 50x70 cm, dowolną techniką, przedstawiającej jedną scenę z wybranej książki Henryka Sienkiewicza.

W październiku i w pierwszej połowie listopada wspólnie z Panią Anetą Kirejczyk organizowałyśmy, w sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury, próby uczniów - przygotowujących program słowno-muzyczny pod nazwą "Henryk Sienkiewicz". Był to ten sam montaż, który oglądałam w czerwcu w SP 2. Należało go jednak zmodyfikować, gdyż zmniejszyła się liczba uczniów chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu. Poza tym, do obecnego programu artystycznego włączyłyśmy piosenkę opracowaną wspólnie z uczniami przez Panią Halinę Wojtach - nauczycielkę z SP 2 w Mońkach. Wykonałam kilka dodatkowych rekwizytów, zaś uczennica monieckiego liceum - Ewa Markowska - namalowała ilustrację (o wymiarach 100x140 cm) prezentującą dworek w Woli Okrzejskiej.

W porozumieniu z dyrekcją Biblioteki opracowałam program wieczoru. Do współpracy zaprosiliśmy Moniecki Ośrodek Kultury. Z inicjatywy Pana Tomasza Paca - dyrektora MOK-u - do programu został włączony pokaz walk rycerskich w wykonaniu Pospolitego Ruszenia Ziemi Tykockiej.

10 listopada Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: realizację tematu konkursu, inwencję własną, walory artystyczne pracy, oceniła 33 prace, które wpłynęły na konkurs pod nazwą "Sienkiewiczowskie obrazy". Nagrody przyznano następującym osobom:

Dodatkową nagrodę - Karolinie Kisło z klasy III "C" za ilustrację "Quo vadis" - ufundował dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury.

W dniu 17 listopada 2006 roku o godzinie 1800 , w sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury, rozpoczął się wieczór sienkiewiczowski pod hasłem "Ku pokrzepieniu serc" zorganizowany przez:

według programu:

Prowadzenie: Wiesława Filipkowska (dyrektor Biblioteki Publicznej w Mońkach)
  • montaż słowno-muzyczny: "Henryk Sienkiewicz" - przygotowany przez uczniów klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach - pod kierunkiem Anety Kirejczyk (SP 2 w Mońkch) - przy współpracy z Barbarą Kuprel (BP w Mońkach) oraz Haliną Wojtach (SP Nr 2
    w Mońkach).
  • Podsumowanie konkursu plastycznego pod nazwą "Sienkiewiczowskie Obrazy" - ogłoszonego przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży BP w Mońkach.
  • Pokonkursowa wystawa prac plastycznych - wykonanych przez uczniów Gimnazjum w Mońkach, pod kierunkiem Aldony Karwowskiej.
  • Pokazy wak rycerskich - w wykonaniu "Pospolitego Ruszenia Ziemi Tykockiej".

Mam nadzieję, że wieczór sienkiewiczowski dostarczył widzom wielu niezapomnianych wrażeń, przybliżył im postać oraz twórczość wielkiego pisarza. Rolą bibliotek, szkół oraz placówek kultury jest podejmowanie między innymi takich działań, które zachęcają do czytania najpiękniejszych polskich książek. Misją tych placówek jest tez integracja lokalnej społeczności. W wieczorze uczestniczyli przedstawiciela władz miejskich, rodzice, nauczyciele i uczniowie monieckiego gimnazjum oraz monieckich szkół podstawowych.

Barbara Kuprel