19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Medal Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2011, podczas uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Barbara Kuprel - kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Monkach otrzymała z rąk Kuratora Oświaty w Białymstoku, za szczególne zasługi dla oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.

Medale KEN, na wniosek dyrektora wspomnianej szkoły, w dniu 14 października 2011 roku, otrzymali również: Burmistrz Moniek p. Zbigniew Karwowski oraz nauczycielki z SP nr 2 w Mońkach: p. Alicja Anszczak, p. Bogusława Kalinowska, p. Krystyna Kolendo, p. Bożena Łosiewicz i p. Bożena Sionkowska.Strona główna