19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Oferta dla przedszkola, szkół podstawowych oraz gimnazjum


Zapraszamy grupy przedszkolne, uczniów szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne do udziału w zajęciach bibliotecznych organizowanych przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży:

GRUPY PRZEDSZKOLNE

Czterolatki Pięciolatki Sześciolatki SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI GIMNAZJUM

klasy I-III

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wcześniejsze uzgodnienie z Barbarą Kuprel - pracownikiem Biblioteki Publicznej w Mońkach - terminu udziału klasy w wybranych zajęciach; tel. 85 - 716 - 27 - 43.Strona główna