19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Uroczystość promocji książki Anny Onichimowskiej
pod tytułem "Dziesięć stron świata"


W dniu 27 listopada 2007 roku Barbara Kuprel - kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, na zaproszenie Autorki, uczestniczyła w wieczorze promującym książkę autorstwa Anny Onichimowskiej: Dziesięć stron świata, który odbył w Warszawskim Domu Literatury.

Najnowsza książka Anny Onichimowskiej pod tytułem "Dziesięć stron świata", wydana w 2007 roku przez wydawnictwo "Znak", przedstawia losy i marzenia piętnastolatków (pięciu dziewcząt oraz pięciu chłopców) żyjących w różnych miejscach na ziemi. Problemy bohaterów wynikają m.in. z ich: statusu społecznego, sytuacji materialnej, wyznania, kultury kraju, w którym się urodzili. Ta książka prowokuje młodego czytelnika do spojrzenia na siebie z szerszej perspektywy. Uczy tolerancji i otwartości. Jest przeznaczona dla młodzieży oraz dla osób dorosłych, którym problemy młodzieży są bliskie.

Książka Anny Onichimowskiej "Dziesięć stron świata została nominowana do nagrody "Książka Roku" przyznawanej przez Polską Sekcję IBBY.

Wieczór prowadził Marek Ławrynowicz, fragmenty opowiadań czytała Krystyna Czubówna.Anna Onichimowska pozdrawia czytelników z Moniek.


Barbara Kuprel
Strona główna