19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

PANI WIOSNA W BIBLIOTECE


W dniach 19 - 28 marca 2008 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił grupy zerowe z Przedszkola w Mońkach oraz klasy I-III z monieckich szkół podstawowych na spotkanie z Panią Wiosną. Zajęcia biblioteczne miały na celu zaciekawienie dzieci:

Na początku zajęć dzieci ze wszystkich grup wypowiadały się na temat zjawisk zachodzących wiosną w przyrodzie. Zauważyły, że: słońce mocniej grzeje, znika śnieg, dzień jest coraz dłuższy, przyroda budzi się do życia, ptaki zaczynają śpiewać, zakwitają wiosenne kwiaty, trawa się zieleni, na drzewach pojawiają się pąki, przylatują ptaki - bociany, kukułki, jaskółki.

Następnie z wielką uwagą i zaciekawieniem obejrzały prezentację multimedialną: "Zwiastuny Wiosny" oraz wysłchały opowieści na temat wiosennych kwiatów oraz ptaków przylatujących do nas z ciepłych krajów. Ich zaineresowanie wzbudziły głośno czytane wiersze o tematyce wiosennej, np. wiersz autorstwa Stefanii Szuchowej pod tytułem "Kukułeczka"


Mówią o mnie, że ja tylko
ku-kam, ku-kam.
Ja kosmatych gąsieniczek
szu-kam, szu-kam.

Inne ptaki z obrzydzenia
główką kręcą,
mnie włochate gąsienice
bardzo nęcą.

Jestem żarłok na ten przysmak
łasy, łasy.
Ocaliłam od zniszczenia
całe lasy!

Wiele radości dostarczyła im wspólna zabawa "Kukułeczka kuka".

Piosenką powitały Panią Wiosnę, która przybyła do biblioteki z wizytą oraz z kwiatami-zagadkami. Chętnie odpowiadały na jej pytania. Na pożegnanie wspólnie z Panią Wiosną pozowały do grupowego zdjęcia oraz wypożyczyły książki do domu.


Niektóre dziewczynki postanowiły zostać Panią Wiosną.

W zajęciach uczestniczyło 25 grup dzieci (ok. 340 osób).

Serdecznie dziękujemy Pani Kasi Grzegorczyk za wcielenie się w rolę Pani WiosnyBarbara Kuprel