19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

PANI ZIMA W BIBLIOTECE


W dniach 2 - 18 stycznia 2008 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił grupy zerowe z Przedszkola w Mońkach oraz klasy pierwsze z monieckich szkół podstawowych na spotkanie z Panią Zimą.

Podczas zajęć dzieci:

Panie Zimie, bałwankowi oraz Barbarze Kuprel (prowadzącej zajęcia) dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane prace plastyczne.

  

W zajęciach uczestniczyło 13 grup dzieci (ok. 340 osób).

Serdecznie dziękujemy p. Kasi Grzegorczyk za wcielenie się w rolę Pani Zimy oraz p. Ewie Mejsak za odegranie roli bałwanka.

Barbara Kuprel
Strona główna