19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Pani Zima w bibliotece


W styczniu oraz w pierwszej połowie lutego 2015 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży prowadzone były m.in. zajęcia pod nazwą "Pani Zima w bibliotece". Ich adresatem byli najmłodsi czytelnicy. Podczas zajęć dzieci słuchały piosenek o tematyce zimowej oraz uczestniczyły w rozmowie kierowanej na temat aktualnej pory roku. Wysłuchały recytacji wiersza Ludwika Jerzego Kerna pod tytułem "Kolorowy śnieg". Biorąc udział w konkursie pod nazwą "Czy znasz sporty zimowe" doskonale poradziły sobie z rozpoznaniem i nazwaniem zimowych dyscyplin sportowych prezentowanych na ekranie komputera. Oglądając prezentację multimedialną pod tytułem "Dobre rady na zimowe wypady" utrwaliły zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych na świeżym powietrzu. Z radością powitały Panią Zimę przybyłą do biblioteki. Chętnie odgadywały zagadki zadawane przez Nią. Za bezbłędne odpowiedzi otrzymały nagrody. Następnie zaprosiły Ją do wspólnego tańca i pożegnały się z Nią. Na zakończenie zajęć chętne dzieci wypożyczyły książki do domu a pozostałe obejrzały książki o zimie.

>Serdecznie dziękujemy Pani Kasi Grzegorczyk za wcielenie się w rolę Pani Zimy.

W zajęciach uczestniczyło 8 grup dzieci w wieku przedszkolnym.
Barbara Kuprel
Strona główna