19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM - "Kwiat się śmieje - świat pięknieje"

17 maja 2017 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zorganizował trzecie spotkanie z cyklu "PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM", który ma na celu popularyzację twórczości podlaskich autorów książek adresowanych do dzieci. Spotkanie to poświęcone było twórczości białostockiej pisarki pani Joanny Myślińskiej - autorki takich tomików poetyckich jak: "Wierszobajki Mateuszka" , "Wierszobajki Mateuszka II" oraz "Kwiaty".

Na początku spotkania zebrana publiczność (składająca się z przedszkolaków z Przedszkola w Mońkach oraz rodziców uczniów klasy II a ze Szkoły Podstawowej w Mońkach) obejrzała inscenizację pod tytułem "Kwiat się śmieje - świat pięknieje" - przygotowaną na podstawie książki Joanny Myślińskiej "Kwiaty" przez klasę II a z ww. szkoły, pod kierunkiem wychowawczyni pani Izy Zajko-Korniluk. Na spotkaniu obecna była autorka wierszy o kwiatach, która zachwyciła się pomysłowo przygotowanym przedstawieniem, grą aktorską dzieci oraz scenografią.

Na zakończenie spotkania były kwiaty, podziękowania oraz podpisywanie książek przez Autorkę.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.
Barbara Kuprel