19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM - "Portrety imion dziecięcych"

21 czerwca 2017 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zorganizował czwarte spotkanie z cyklu "PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM", który ma na celu popularyzację twórczości podlaskich autorów książek adresowanych do dzieci. Spotkanie to poświęcone było twórczości białostockiej poetki pani Zofii Olek-Redlarskiej - autorki wierszy dla dzieci publikowanych w różnych czasopismach adresowanych do dzieci oraz w tomikach poetyckich - np. w tomiku "Portrety imion dziecięcych", który prezentuje poetyckie i baśniowe portrety radosnych dzieci podpatrywanych przez poetkę w różnych sytuacjach. Dopełnieniem całości są ilustracje Joanny Szybist. Po raz pierwszy książka została wydana w 1998 roku. Ostatnia edycja tej książki z 2015 roku została wzbogacona o nowe wiersze.

Na początku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach zaprezentowali widzom inscenizację pod tytułem "Portrety imion dziecięcych" przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyni pani Ewy Konopka, na podstawie tomiku poetyckiego o takim samym tytule - autorstwa Zofii Olek-Redlarskiej. Występ drugoklasistów został nagrodzony gromkimi brawami przez zgromadzoną publiczność - składającą się z dzieci i pań nauczycielek z Przedszkola w Mońkach oraz z rodziców i dziadków niektórych z występujących dzieci. Po występie Autorka, obecna na spotkaniu, skierowała wiele ciepłych słów pod adresem młodych "aktorów". Następnie przeczytała kilka swoich wierszy.

Na zakończenie spotkania były kwiaty, podziękowania oraz podpisywanie książek przez Autorkę.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.
Barbara Kuprel