19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM - "Rozgadany świat"

17 stycznia 2018 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zorganizował piąte spotkanie z cyklu "PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM" (który ma na celu popularyzację twórczości podlaskich autorów książek adresowanych do dzieci). Było ono poświęcone twórczości ks. Tadeusza Goleckiego, który urodził się 11 grudnia 1959 roku w Mońkach. Dzieciństwo spędził w rodzinnej Kalinówce Kościelnej. Uczył się w monieckim liceum. Studiował w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. W 1984 roku przyjął święcenia kapłańskie. W listopadzie 1989 roku opuścił Polskę i wyjechał na misje do Brazylii. Tam też zaczął pisać pierwsze wiersze. Od 2000 r. ks. Tadeusz mieszka i pracuje w Szwajcarii. Jest autorem tomików poetyckich adresowanych do dorosłych. Wydał również książeczki dla dzieci; „Rozgadany świat” oraz „Las uczy nas”.

Podczas spotkania uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach zaprezentowali zebranej publiczności inscenizację pod tytułem "Rozgadany świat", przygotowaną na podstawie książki pod tytułem "Rozgadany świat" autorstwa ks. Tadeusza Goleckiego, pod kierunkiem wychowawczyni p. Izabeli Zajko-Korniluk. Publiczność, składająca się z dzieci uczęszczających do grup zerowych Przedszkola w Mońkach oraz z rodziców dzieci biorących udział w przedstawieniu, nagrodziła trzecioklasistów gromkimi brawami. Inscenizacja bardzo się wszystkim podobała. Okazało się, że świat przedstawiony w poezji ks. Tadeusza jest nie tylko rozgadany, ale również, rozśpiewany, roztańczony i wielobarwny. Bardzo żałujemy, że liczne obowiązki nie pozwoliły Autorowi skorzystać z naszego zaproszenia na to przedstawienie.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.


Barbara Kuprel