19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM - "Trochę świata misia Mata"

27 kwietnia 2017 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zorganizował drugie spotkanie z cyklu "PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM", który ma na celu popularyzację twórczości podlaskich autorów książek adresowanych do dzieci. Spotkanie to poświęcone było twórczości białostockiej pisarki pani Agnieszki Suchowierskiej - autorki książki "Mat i świat", która otrzymała główną nagrodę IBBY 2015 za najlepszą książkę dla dzieci. Była ona również nominowana do 23. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego i zdobyła wyróżnienie.

Na początku spotkania zebrana publiczność (składająca się: z uczniów klasy II a i II b Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach) obejrzała inscenizację pod tytułem "Trochę świata misia Mata" - przygotowaną na podstawie ww. książeczki przez koło teatralne "Marzenie" działające przy Szkole Podstawowe nr 2 w Mońkach, pod kierunkiem pani Elżbiety Smółko.

Autorka, obecna na spotkaniu, skierowała wiele ciepłych słów pod adresem młodych "aktorów". Następnie opowiedziała dzieciom o tym jak powstawała jej książka oraz poinformowała je, że została ona przetłumaczona na język niemiecki.

Na zakończenie spotkania były kwiaty, podziękowania oraz podpisywanie książek przez Autorkę.

Dziękujemy Monieckiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie nam sali widowiskowej.

Barbara Kuprel