19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Zajęcia biblioteczne: PODRÓŻ DO KRAINY BAŚNIW lutym 2015 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprosił grupy przedszkolne na zajęcia pod tytułem "PODRÓŻ DO KRAINY BAŚNI" Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w rozmowie kierowanej na temat ulubionych baśni. Następnie wypiły wspólnie przyrządzony napój, składający się z fantazji, radości, magii, dobroci i miłości. Po wypowiedzeniu zaklęcia: "Abra, kadabra pyszczek kota, niech się otworzą te wrota" wyruszyły w podróż. Musiały przejść przez magiczne wrota i ciemny tunel. Dotarły do krainy baśni. Tam czekał na nie Baj, który tysiąc bajek zna i chętnie je opowiada. Dzieci bezbłędnie odgadły wszystkie zagadki zadawane im przez Baja. Chętnie uczestniczyły w rozmowie o tym - czego nauczyły nas poszczególne baśnie. Wiele radości dostarczyły im wspólne zabawy ruchowe - tematycznie związane z różnymi baśniami. Na zakończenie dzieci pożegnały się z Bajem i wypożyczyły książki do domu.

W zajęciach wzięło udział 6 grupy dzieci z Przedszkola w Mońkach oraz (w dniu 3 marca 2015 roku) uczestnicy zajęć "Przedszkolaki w bibliotece" wraz z rodzicami.
Barbara Kuprel

Strona główna