19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Uroczystość zakończenia roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach


W dniu 25 czerwca 2010 roku Barbara Kuprel - kierownik oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach, wraz z innymi gośćmi: księdzem proboszczem Henrykiem Mironem oraz przewodniczącą Rady Rodziców Barbarą Iwanicką, uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2009/2010 w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach. Podczas apelu otrzymała z rąk dyrektora szkoły podziękowanie za współpracę oraz promowanie ciekawych form zajęć.


Barbara Kuprel podziękowała za współpracę szkoły z dziecięcą biblioteką publiczną: Wszystkim nauczycielom oraz uczniom życzyła długich i bezpiecznych wakacji.

Strona główna