19-100 Mońki    ul. Białostocka 25;    tel. 85 716 27 43;    e-mail:    biblioteka4dzieci@op.pl

Spotkanie autorskie z poetką Zofią Olek-Redlarską


W dniu 16 stycznia 2007 roku gościem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach była poetka dr Zofia Olek-Redlarska, która swoje wiersze publikowała w "Świerszczyku". Wydała także tomiki poetyckie dla dzieci: "Portrety imion dziecięcych" oraz "Dlaczego mam tyle pytań do świata?".

W spotkaniu autorskim uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich mamy. Poetka opowiadała o sobie i swojej twórczości. Prezentowała utwory zamieszczone w książce, pełnej radości i humoru, pod tytułem "Portrety imion dziecięcych". Pytała dzieci oraz ich mamusie o imię, a następnie wybierała odpowiedni wiersz i dedykowała go pytanej osobie. Dzięki temu uczestnicy spotkania poczuli się bohaterami utworów. Dzieci były zaskoczone i rozbawione, chętnie uczestniczyły w zabawach proponowanych przez poetkę. Niewątpliwie Pani Zofia, emanująca ciepłem i życzliwością, posiada dar szybkiego i łatwego nawiązywania kontaktu z dziećmi. Nic też dziwnego, że nasi mali czytelnicy mieli wiele pytań do Autorki, np. "Czy Pani ma dzieci?", "Czy pisała Pani wiersze, gdy była Pani małą dziewczynką?", "Czy lubi Pani dzieci?".

Na zakończenie spotkania Autorka podpisywała swoje książki.

Dzieci uczestniczyły po raz pierwszy w spotkaniu z "prawdziwym" Autorem. Mam nadzieję, że na długo pozostanie ono w ich pamięci, gdyż było to bardzo ważne wydarzenie w ich życiu.

Zdaniem Pani prof. Joanny Papuzińskiej "[...] spotkania autorskie są wielką szansą dla promocji literatury i czytelnictwa wśród dzieci, dotarcia do nich z książką, pogłębienia i ożywienia ich przeżyć czytelniczych i pozostawienia trwałego śladu tych przeżyć. Dlatego też powinny stać się - przynajmniej raz w życiu - udziałem każdego ucznia, częścią jego obowiązkowej czytelniczej edukacji." (Joanna Papuzińska: Czy warto? (1). "Guliwer" 2004 nr 1 s. 45)

Tego samego dnia Pani Zofia Olek-Redlarska spotkała się również z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach.

Barbara Kuprel
Strona główna